www.thaisingleparent.com
 หน้าหลัก
 ความเป็นมา
 ข่าวครอบครัว
 รู้รอบโลก
 คู่มือ Single Parent
   สาระเบาๆ
 ภาพกิจกรรม
 สมุดเยี่ยม
 เพื่อนบ้านของเรา
 ห้องสนทนา

สำหรับสมาชิก
User ::
Password ::


www.thaisingleparent.com

สถิติการเข้าชมเว็บ
ขณะนี้
1 คน
สถิติวันนี้
232 คน
สถิติเดือนนี้
9309 คน
สถิติปีนี้
129054 คน
สถิติทั้งหมด
655008 คน
ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2549


 


สาระเบาๆ


สามีไม่ยอมหย่า

สามีไม่ยอมหย่า


ดิฉันมีปัญหาที่แก้ไม่ตกตอนนี้คือ ดิฉันกับแฟนได้เลิกกันตั้งแต่ปี 2539 เราได้จดทะเบียนสมรสกัน แต่เมื่อเลิกกันจนถึงตอนนี้เรายังไม่ได้หย่าขาด และไม่มีลูกด้วยกัน และเรายังไม่ได้สร้างสมบัติขึ้นมาเพราะจดทะเบียนกันยังไม่ถึงปี เขาไม่ยอมหย่าให้ซึ่งไม่ทราบเหมือนกันว่าจะแก้ปัญหานี้อย่างไร เพราะตั้งแต่เลิกกันก็ยังไม่เคยเจอกันอีกเลย มีแต่เขาโทรฯ มานัดให้ไปเจอกันที่อำเภอแต่พอไปเขาก็ไม่ไป หรือบางครั้งไปแต่กลับบอกว่าไม่ได้นำบัตรประชาชนมาด้วย ดิฉันโมโหเขามากแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ อยากให้คุณสุกัญญาช่วยแก้ปัญหาและตอบให้ด้วย

1. ถ้าเขาไม่ยอมหย่าให้ ดิฉันจะฟ้องศาลต้องทำอย่างไรบ้าง และเสียค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่
2. ถ้าเขาไม่ยอมหย่าให้จริง ๆ ต่อไปจะมีผลอะไรบ้าง

สาวสุราษฎร์ธานี


ขอไม่ตอบเป็นการส่วนตัวเพราะปัญหาที่เขียนถามมาล้วนแต่เป็นประโยชน์ของผู้อ่านทั่วไป เพราะเป็นประสบการณ์ชีวิตของแต่ละคน ที่อาจตรงกับผู้อ่านบางท่านหรือเป็นแนวทางในการแก้ไขไม่ให้เจอปัญหากับตนเอง หรือพอจะให้คำแนะนำแก่คนรอบข้างได้บ้าง ดิฉันไม่ได้หมายความว่า จะตอบปัญหาทุกอย่างได้ถูกต้องตรงเผงตามหลักกฎหมาย เพราะข้อเท็จจริงที่เล่ามาอาจไม่ชัดเจนหรือข้ามไปในบางจุดหรือความเห็นของนักกฎหมายแต่ละคนอาจเห็นไม่เหมือนกัน แต่พอเป็นอุทาหรณ์ให้ผู้อ่านได้แง่คิดว่า ปัญหาผัว ๆ เมีย ๆ มิใช่เรื่องเล็กสำหรับคนที่ต้องประสบปัญหาด้วยตนเองในวันหนึ่งข้างหน้า

ปัญหาของคุณมีอยู่ว่าทำอย่างไรจึงหย่าขาดจากสามีได้ ซึ่งสามีไม่ยอมไปจดทะเบียนหย่ากันโดยดี หรือหากจะหย่าจริง ๆ ก็คงหนีที่จะต้องฟ้องหย่าต่อศาลไม่ได้

1. การฟ้องหย่าต่อศาลสิ่งสำคัญก็คือ ต้องมีเหตุหย่าตามกฎหมาย ไม่ใช่ใครนึกจะนำคดีมาฟ้องหย่ากันก็จะหย่าได้ทุกคน สำหรับเหตุหย่าตามกฎหมายได้พูดมาหลายฉบับแล้ว เพราะมีหลายประการเอาเป็นว่ากรณีของคุณควรมีเหตุฟ้องหย่าตามกฎหมายได้หรือไม่

การที่คุณเลิกกับสามีตั้งแต่ปี 2539 ลองนับดูว่าแยกกันอยู่โดยสมัครใจเกิน 3 ปีแล้วหรือยัง หากแยกกันอยู่เกิน 3 ปี จะทำให้คุณมีสิทธิฟ้องหย่าสามีได้ หรืออาจจะเข้าเหตุหย่าข้ออื่น ๆ เช่น การที่ไม่ได้หลับนอนด้วยกัน การไม่อุปการะส่งเสียเลี้ยงดูฉันสามีภริยา ฯลฯ
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีจะเป็นเท่าไหร่ ก็ต้องแยกเป็นค่าใช้จ่ายจริง ๆ ที่ทนายความเขาต้องใช้ดำเนินการกับค่าวิชาชีพทนายความ ซึ่งขึ้นอยู่กับว่า จะพอใจกันในอัตราเท่าไหร่ สมัยที่ดิฉันเป็นทนายเรื่องง่าย ๆ ก็รวมเบ็ดเสร็จ 1-2 หมื่นบาท หากเป็นเรื่องยาก ๆ ต้องแล้วแต่การตกลงกัน แต่ถ้ารายใดไม่มีเงินค่าใช้จ่ายดิฉันมักแนะนำให้ขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานหรือองค์กรที่ทำหน้าที่ให้ความช่วยเหลือแก่สตรีที่เดือดร้อน ส่วนปัจจุบันค่าใช้จ่ายจะเป็นเท่าใดไม่สามารถตอบคุณได้เพราะไม่ได้เป็นทนายความมาหลายปีแล้ว
หากคุณฟ้องหย่าและศาลพิพากษาให้หย่าคุณสามารถนำคำพิพากษาถึงที่สุดให้หย่าไปบันทึกหย่าเองได้

2. ปัญหาของหญิงมีสามี ที่มีทะเบียนสมรสติดตัว การที่คุณไม่นำพาต่อการจดทะเบียนหย่าให้เรียบร้อยหากชีวิตคู่คุณไม่สามารถอยู่ร่วมกันได้ก็ก่อให้เกิดปัญหาตามมามากมาย ตัวอย่างเช่น ตอนนี้คุณจะซื้อบ้านและที่ดินเป็นของคุณเท่าไหร่ก็ได้ไม่ต้องบอกให้สามีรู้ แต่ถ้าวันใดคุณต้องการจะขายขึ้นมา กฎหมายกำหนดไว้เลยว่าการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นสินสมรสสามีภริยาจะต้องจัดการร่วมกันหรือจะต้องได้รับความยินยอมจากอีกฝ่ายหนึ่งแค่เจ้าหน้าที่ที่ดินเห็นคำนำหน้าชื่อคุณเป็น "นาง" คุณก็ต้องวิ่งโร่ไปหาหนังสือยินยอมของสามี ถ้าหย่ากันแล้วก็แสดงใบทะเบียนหย่า ถ้าสามีตายก็แสดงใบมรณบัตรของสามี หรือสามีวิกลจริตก็ต้องแสดงคำพิพากษาของศาลว่า เขาต้องเป็นบุคคลไร้ความสามารถ

ถ้าคุณไม่มีอย่างใดอย่างหนึ่ง คุณก็ต้องไปฟ้องศาลเพื่อขายบ้านและที่ดินเพื่อให้ศาลตรวจสอบว่า ทำไมเมื่อเป็นหญิงมีสามีมาแล้วจึงจะขอจัดการทรัพท์สินที่ได้มาหลังจากจดทะเบียนสมรสฝ่ายเดียวจะไปมีสามีใหม่ก็ไม่ได้เพราะถูกกล่าวหาว่ามีชู้ จดทะเบียนสมรสกับสามีใหม่ก็ไม่ได้เพราะเป็นหญิงมีสามีจะกลายเป็นสมรสซ้อน แต่โดยทั่วไปผู้หญิงที่ใช้คำนำหน้า "นาง" เจ้าหน้าที่จะไม่จดทะเบียนสมรสใหม่ให้อยู่แล้ว เว้นแต่จะมีใบทะเบียนหย่า หรือใบมรณบัตรของสามีเก่ามาแสดงได้หรือไม่ขายบ้านและที่ดินก็ได้แต่จะไปจดจำนองบ้านและที่ดินเพื่อนำเงินไปลงทุนธุรกิจก็ต้องให้คู่สมรสยินยอมด้วย

วันข้างหน้าคุณมีทรัพย์สินซึ่งถือว่าได้มาในระหว่างสมรสกับสามีก็ตกเป็นสินสมรสคุณจะไปทำพินัยกรรมยกสินสมรสให้ใครทั้งหมดก็ไม่ได้ยกได้ครึ่งเดียว ปัญหามากมายเขียน 3 หน้ากระดาษก็ไม่หมด ได้แต่แนะนำว่า ถ้าไม่สามารถอยู่กินเป็นครอบครัวกันไดีอีกก็อย่าเก็บทะเบียนสมรสไว้ผูกคอคุณในวันข้างหน้า ไปหย่ากันดีกว่า ผู้ชายที่น่ารักยังมีอีกมากมาย หรือสามีของคุณอาจเป็นผู้ชายที่น่ารักเพียงแต่เข้ากับคุณไม่ได้ หรือคุณอาจเป็นคนที่น่ารักสำหรับผู้ชายอื่นก็ได้แล้วแต่จังหวะของชีวิตคน

สุกัญญา รัตนนาคินทร์

 

 

 

ที่มา:http://www.elib-online.com/laws/family_divorce4.htmlโดย : admin         IP : [ 124.121.174.8]        ผู้อ่าน [1049]      03 พ.ย. 2552  16:17:59 น.

 

   

มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว
208 ถ.เทศบาลรังรักษ์เหนือ ซอย 10 ประชานิเวศน์ 1
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2954-2346-7 โทรสาร 0-2954-2348
www.familynetwork.or.th
สนับสนุนโดย
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)
www.thaihealth.or.th